The teacher said to Lien: “What’s your hobby?” -> The teacher asked Lien what her hobby was. -Ai giải thích hộ em tại sao giải ra là “what her hobby w

Question

The teacher said to Lien: “What’s your hobby?”
-> The teacher asked Lien what her hobby was.
-Ai giải thích hộ em tại sao giải ra là “what her hobby was” mà không phải là “what her was hobby” ạ ? Huhuu ????

in progress 0
Raelynn 8 phút 2021-09-09T11:02:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:03:27+00:00

  CT gián tiếp của câu hỏi có từ để hỏi:

  S1 + asked/wondered + (O) + Question word + S2 + V

  Trong câu The teacher said to Lien: “What’s your hobby?”

  The teacher → S1

  Lien → O

  what → question word

  is → V

  your hobby → S2

  ⇒ Lắp vào CT ta có: The teacher asked Lien what her hobby was

  0
  2021-09-09T11:03:57+00:00

  giải thích (theo ý hiểu của mình)

  The teacher asked Lien what her hobby was

         S            V(ed)  O               S              V(ed)

  what her hobby was là cụm chủ – vị 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )