thể tích chiếm bởi 3,2gam khí oxi ở đktc là

Question

thể tích chiếm bởi 3,2gam khí oxi ở đktc là

in progress 0
Skylar 3 phút 2021-10-09T23:41:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:42:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

   nO2=$\frac{3,2}{32}$=0,1(mol)

  =>VO2=0,1.22,4=2,24(l)

  0
  2021-10-09T23:42:53+00:00

  Đáp án:

  $nO2 = 3,2/32 = 0,1 (mol)$

  $VO2 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )