Thể tích của khối lập phương bằng 64 cạnh của khối lập phương là A.16 B.8 C.4 D.2

Question

Thể tích của khối lập phương bằng 64 cạnh của khối lập phương là
A.16 B.8 C.4 D.2

in progress 0
Arianna 4 tuần 2021-09-06T10:26:31+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:27:32+00:00

  Đáp án:

  $C.4$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Gọi cạnh của khối lập phương đó là x}$

  $\text{Vì V = x . x . x nên:}$

  $\text{V = x³}$

  $\text{=>³√V=x}$

  $\text{=>³√64=x}$

  $\text{=>x = 4(cm)}$

  $\text{=> Cạnh của khối lập phương đó là 4cm}$

  $\text{Vậy ta chọn C.4}$

  0
  2021-09-06T10:27:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   V=64

  mà v=a^3

  => a=4 chọn C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )