Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích khí metan là bao nhiêu? ( biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích không khí) * A. 5 B. 10 C.

Question

Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích khí metan là bao nhiêu? ( biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích không khí) *
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-10-27T21:12:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:13:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   CH4+2O2–>CO2+2H2O

  1 lít khí metan cần 2 lít khí O2

  Mà V kk=5V o2=2.5=10(l)

  =>chọn B

  0
  2021-10-27T21:14:09+00:00

  CH4  + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O 

  1________2

  VKK = 5VO2 = 2*5 = 10 (l) 

  => B

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )