Thể tích nước cần thêm vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để được dung dịch NaOH có nồng độ 0,1M là bao nhiêu lít.

Question

Thể tích nước cần thêm vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để được dung dịch NaOH có nồng độ 0,1M là bao nhiêu lít.

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-12T09:18:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:20:05+00:00

  Đáp án:

  \({V_{{H_2}O}} = 18l\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{NaOH}} = 2 \times 1 = 2\,mol\\
  {V_{{\rm{ddNaOH}}}} = \dfrac{2}{{0,1}} = 20\,l\\
  {V_{{H_2}O}} = 20 – 2 = 18l
  \end{array}\)

  0
  2021-07-12T09:20:07+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `n_{NaOH} = 2 xx 1 = 2` `(mol)`

  `->` Thể tích `NaOH` có nồng độ `0,1` `(M)`:

  `-` `V_{NaOH} = \frac{2}{0,1} = 20` `(l)`

  `->` Thể tích nước cần thêm vào: `V_{H_2O} = 20 – 2 = 18` `(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )