Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5 lít khí thiên nhiên chứa 95% metan; 2% nitơ; 2% khí cacbon monooxit và 1% cacbon đioxxit là (các thể tíc

Question

Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5 lít khí thiên nhiên chứa 95% metan; 2% nitơ; 2% khí cacbon monooxit và 1% cacbon đioxxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, nhiệt độ, áp suất) (giải chi tiết)
A. 9,55 lít.
B. 9,5 lít.
C. 4,75 lít.
D. 5 lít.

in progress 0
Natalia 4 tháng 2021-07-30T21:23:33+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:25:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có PT:

  `CH_4` `+` `O_2` `→` `CO_2` `+` `H_2O`  *có `t^o`

   `⇒` `V_CH4` `=` `5.95%` `=` `4,75l`

  `2N_2` `+` `5O_2` `→` `N_2O5`   *có `t^o`

   `⇒` `V_N2` `=` `5.2%` `=` `0,1l`

  `2CO` `+` `O_2` `→` `2CO_2`   *có `t^o`

   `⇒` `V_CO` `=` `5.2%` `=` `0,1l` 

  Thể tích oxi cần dùng:

    `V_O2` `=` `4,75.2` `+` `0,1.2,5` `+` `(0,1)/2` `=` `9,8l`

  → Không có đáp án đúng

  0
  2021-07-30T21:25:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )