Thêm từ để thành câu hoàn chỉnh: 1. What / matter / him? 2. father / go / fishing / in / free time. 3. Mai / have / backache. 4. Tony / would like / p

Question

Thêm từ để thành câu hoàn chỉnh:
1. What / matter / him?
2. father / go / fishing / in / free time.
3. Mai / have / backache.
4. Tony / would like / pilot / because / he / fly / plane.
* Một số từ phải biến đổi :))
Thanks ;-;

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-25T14:53:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T14:54:09+00:00

  Đáp án:

  1. What’s the matter with him?

  2. My father goes to fishing in his free time.

  3. Mai has a backache.  

  4. Tony would like to be a pilot  because he would like to fly a plane.  

  0
  2021-08-25T14:54:39+00:00

  Xin chân thành gửi bạn????????????

  Chúc bạn học tốt????????????

  Xin câu trả lời hay nhất+5sao+cảm ơn????⭐????

  Thêm từ để thành câu hoàn chỉnh:

  1. What / matter / him?

  =>What is the matter with him?

  2. father / go / fishing / in / free time.

  =>MY father goes fishing in his free time.

  3. Mai / have / backache.

  =>Mai has a backache.

  4. Tony / would like / pilot / because / he / fly / plane.

  =>Tony would like to be a pilot because he’d to fly a plane

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )