Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là: A. Đột biến gen. B. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. C. Biến dị cá thể. D. Đột biến c

Question

Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là:
A. Đột biến gen.
B. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
C. Biến dị cá thể.
D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-16T08:03:06+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:04:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là?

  A. đột biến gen.

  B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

  C. biến dị cá thể.

  D. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

  – Vì Đacuyn cho rằng biến dị cá thể là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa.

  0
  2021-09-16T08:05:02+00:00

  Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

  C: biến dị cá thể

  HỌC TỐT!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )