theo em cần phải làm gì để ngăn cản nguy cơ chiến tranh cho tương lai

Question

theo em cần phải làm gì để ngăn cản nguy cơ chiến tranh cho tương lai

in progress 0
Maya 1 năm 2021-11-21T07:12:26+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:13:48+00:00

  Đê ngăn cản nguy cơ chiến tranh cho tương lai, chúng ta cần:

  Giải quyết các cuộc xung đột, mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo, quốc gia bằng đàm phán, hòa bình, tránh để xảy ra chiến tranh

  – Tích cực tham gia đấu tranh vì hòa bình 

  – Có ý thức bảo vệ hòa bình mọi lúc mọi nơi, tùy và khả năng của mình

  – Tuyên truyền và ngăn chặn những âm mưu chống phá gây chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch 

  – Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhân ái giữa mọi người trên khắp thế giới, không kì thị phân biệt màu da và hình dáng con người

  – Bảo vệ hoà bình, ngăn ngừa chiến tranh

  – Bảo vệ chủ quyền đất nước, dân tộc

  – Kiên quyết chống đối các lực lượng có hành vi xấu dẫn đến chiến tranh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )