theo em chúng ta càn có thái độ trách nghiệp như thế nào với các thành tự văn thời lý

Question

theo em chúng ta càn có thái độ trách nghiệp như thế nào với các thành tự văn thời lý

in progress 0
Melanie 2 tuần 2021-11-24T13:58:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T13:59:53+00:00

  bảo vệ, giữ gìn, coi trọng

  0
  2021-11-24T14:00:35+00:00

  Những thành tựu văn hóa thời Lý còn được bảo tồn và giữ gìn đến ngày nay như: các lăng tẩm, cung điện, đền chùa, tượng phật,…

  Văn hóa thời Lý mang một nét đặc trưng riêng của dân tộc Việt, đó là nền văn hóa Thăng Long chưa có sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Vì vậy, nó cần được bảo tồn, gìn giữ. Thế hệ trẻ cần ý thức được tầm quan trọng, đặc trưng riêng của văn hóa thời Lý để từ đó có ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )