theo em chúng ta càn có thái độ trách nghiệp như thế nào với các thành tự văn thời lý

Question

theo em chúng ta càn có thái độ trách nghiệp như thế nào với các thành tự văn thời lý

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-11-24T14:02:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:03:30+00:00

  Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và bảo tông những công trình kiến trúc mà thời lý 

  Tiếp tục phát huy những truyền thống văn hóa dân tôc để lại

  0
  2021-11-24T14:03:35+00:00

  bảo vệ, giữ gìn, làm cho chúng đc nổi tiếng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )