Theo em công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu và các cơ quan do mình bầu ra?

Question

Theo em công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu và các cơ quan do mình bầu ra?

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-07-11T14:10:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:11:56+00:00

  Có quyền được thực hiền quyền của công dân, được nhà nước phục vụ và được thể hiện quyền dân chủ.Không những thế, nó còn thể hiện trách nhiệm  chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước, với bao thế hệ đã hy sinh xương máu để giành lại quyền thiêng liêng cho dân tộc là độc lập, tự do, dân chủ.

  0
  2021-07-11T14:12:17+00:00

  Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng. Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )