Theo em, đâu là địa danh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994? Cầu Long Biên (Hà Nội). Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam). Vịnh H

Question

Theo em, đâu là địa danh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994?
Cầu Long Biên (Hà Nội).
Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam).
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
Động Phong Nha (Quảng Bình).

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-07-11T13:53:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:55:07+00:00

  vịnh hạ long

  0
  2021-07-11T13:55:18+00:00

  Theo em, đâu là địa danh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994?

  Cầu Long Biên (Hà Nội)

  Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam)

  Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)

  Động Phong Nha (Quảng Bình)

  @YoungMihh!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )