Theo em để phân bố các ngành công nghiệp hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào điều gì

Question

Theo em để phân bố các ngành công nghiệp hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào điều gì

in progress 0
Madelyn 7 phút 2021-09-09T11:17:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:18:32+00:00

  Đáp án : Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào đặc điểm của từng ngành công nghiệp mà có kế hoạch khai thác, sử dụng và phân bố sao cho hợp lí để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

  0
  2021-09-09T11:19:09+00:00

  Theo em để phân bố các ngành công nghiệp hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào : đặc điểm của ngành công nghiêp đó

  GIẢI THÍCH : Người ta phải dựa vào đặc điểm vào từng nghành công nghiệp mà có kế hoạch khai thác , sử dụng và phân bốsao cho hợp lý mang hiệu quả kinh tế cao nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )