Theo em học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân cho đất nước

Question

Theo em học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân cho đất nước

in progress 0
Mackenzie 6 ngày 2021-09-09T14:33:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:34:38+00:00

  Theo em, học sinh cần phải rèn luyện:

  • Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân
  • Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam
  • Rèn luyện phẩm chất đạo đức
  • Chăm thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh…

  0
  2021-09-09T14:34:42+00:00

  -Theo em, học sinh cần phải rèn luyện để trở thành công dân cho đất nước

  +Cố gắng học tập để rèn luyện và nâng cao kiến thức cho bản thân

  +Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam

  +Rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt

  +Chăm tập thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )