Theo em, khi nào thì cần sắp xếp các bản ghi? Khi nào cần truy vấn CSDL?

Question

Theo em, khi nào thì cần sắp xếp các bản ghi? Khi nào cần truy vấn CSDL?

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-08-18T22:14:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:16:13+00:00

  Sắp xếp các bản ghi

  • Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải thực hiện là tổ chức hoặc cung cấp phư¬ơng tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó.

  • Ta có thể hiển thị trên màn hình hay in ra các bản ghi theo trình tự này.

  • Các bản ghi có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường.

  Để phục vụ được việc truy vấn CSDL, thông thư¬ờng các hệ QTCSDL cho phép nhập các biểu thức hay các tiêu chí nhằm các mục đích sau:

     + Định vị các bản ghi;

     + Thiết lập liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin;

     + Liệt kê một tập con các bản ghi hoặc tập con các trường;

     + Thực hiện các phép toán;

     + Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác.

  0
  2021-08-18T22:16:48+00:00

   Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải thực hiện là khả năng tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó. Ta có thể hiển thị trên màn hình hay in ra các bản ghi theo trình tự này. Các bản ghi có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường.

  + Định vị các bản ghi;

     + Thiết lập liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin;

     + Liệt kê một tập con các bản ghi hoặc tập con các trường;

     + Thực hiện các phép toán;

     + Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác.

  – Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người sử dụng. Truy vấn mô tả các dữ liệu và đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL có thể thu thập dữ liệu thích hợp. Nói một cách khác, đó là một dạng bộ lọc, có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một hệ CSDL quan hệ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )