theo em khi phân tử protein bị mất chức năng thì cấu trúc không gian nào sẽ bị phá vỡ?

Question

theo em khi phân tử protein bị mất chức năng thì cấu trúc không gian nào sẽ bị phá vỡ?

in progress 0
Sadie 17 phút 2021-09-09T11:39:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:40:24+00:00

  Bậc 3. Vì khi các phân tử protein mất chức năng  thì nó sẽ không còn khả năng hình thành cấu trúc không gian bậc 3.

  0
  2021-09-09T11:40:32+00:00

  Đáp án:

   Cấu trũc ADN  bị phá vở

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )