Theo em, mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”?

Question

Theo em, mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện mục tiêu xây dựng đất
nước: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”?

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-09-07T06:45:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T06:47:06+00:00

  Muốn thực hiện tốt trọng trách phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước, trí thức và đội ngũ trí thức nước ta, đặc biệt các trí thức lãnh đạo, quản lý cũng như thế hệ những trí thức trẻ, trưởng thành trong đổi mới tự ý thức sâu sắc sự thống nhất hữu cơ giữa quyền và nghĩa vụ, lợi ích và trách nhiệm, khoa học và chính trị, đạo đức và luật pháp,… không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về chuyên môn, thực hành đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, trung thực, khiêm tốn, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân để hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tấm gương mẫu mực của Bác Hồ.

  0
  2021-09-07T06:47:11+00:00

  Chúc bạn trở thành một người công dân tốt ????????????????????????

  theo-em-moi-hoc-sinh-can-lam-gi-de-thuc-hien-muc-tieu-ay-dung-dat-nuoc-dan-giau-nuoc-manh-a-hoi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )