Theo em nguồn năng lượng chủ yếu của con người trong tương lai là gì? Giải thích vì Sao

Question

Theo em nguồn năng lượng chủ yếu của con người trong tương lai là gì? Giải thích vì Sao

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-07-16T16:40:19+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:41:58+00:00

  Đáp án:

   nguồn năng lượng chủ yếu trong tương lai của con người là năng luwqowng mặt trời

  Giải thích các bước giải:

   vì năng lương mặt trời là nguồn năng lượng có sẵn và bất tận .tuy nhiên vì hiện tại con người chưaz đủ khjar năng ddeer phất triển nguồn năng lương này

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )