Theo em trong quá trình đấu tranh , bảo vệ và xây dựng tổ quốc từ 1919 đến nay đã để lại cho đảng và nhà nước ta những bài học kinh nghiệm gì? Trong c

Question

Theo em trong quá trình đấu tranh , bảo vệ và xây dựng tổ quốc từ 1919 đến nay đã để lại cho đảng và nhà nước ta những bài học kinh nghiệm gì? Trong công cuôch xây dựng đất nc đi lên xã hội chủ nghĩa Đảng ta luôn vấp phải những âm mưu chống phá của kẻ thù , là 1 học sinh em sẽ lj để tránh khỏi những âm mưu chống phá đo

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-17T16:55:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:56:32+00:00

  -Theo em trong quá trình đấu tranh , bảo vệ và xây dựng tổ quốc từ 1919 đến nay đã để lại cho đảng và nhà nước ta những bài học kinh nghiệm gì?

  ⇒Theo em trong quá trình đấu tranh , bảo vệ và xây dựng tổ quốc từ 1919 đến nay đã để lại cho đảng và nhà nước ta những bài học kinh nghiệm là Đảng ta đã không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế và  sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, phòng và chống những nguy cơ lớn.

  -Trong công cuộc xây dựng đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa Đảng ta luôn vấp phải những âm mưu chống phá của kẻ thù , là 1 học sinh em sẽ làm gìđể tránh khỏi những âm mưu chống phá đó?

  ⇒Trong công cuộc xây dựng đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa Đảng ta luôn vấp phải những âm mưu chống phá của kẻ thù , là 1 học sinh em sẽ tuyệt đối không đi theo những người có âm mưu chống phá đó, khi phát hiện những âm mưu đó em sẽ báo lên công an xử lýđể tránh khỏi những âm mưu chống phá đó.

  Chúc học tốt

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé:33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )