Theo em virut có thể nuôi trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không? Vì sao?

Question

Theo em virut có thể nuôi trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không? Vì sao?

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-09-25T15:09:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:10:12+00:00

  Theo em virut không có thể nuôi trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được, vì chúng ký sinh bắt buộc, chỉ nhân lên khi kí sinh trong tế bào sống.

  0
  2021-09-25T15:10:28+00:00

  Đáp án:

  Không thể nuôi virus như nuôi vi khuẩn vì chúng ký sinh bắt buộc, chỉ nhân lên khi kí sinh trong tế bào sống, vì virus kí sinh nội bào bắt buộc, khi đưa ra ngoài tế bào sống vi khuẩn là thể vô sinh.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )