theo hiến pháp năm 1787 của Mỹ, tổng thống có nhiệm kì: A. 4 năm B. 5 năm C. 8 năm D. 10 năm

Question

theo hiến pháp năm 1787 của Mỹ, tổng thống có nhiệm kì:
A. 4 năm
B. 5 năm
C. 8 năm
D. 10 năm

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-07-12T00:10:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:11:26+00:00

  Theo hiến pháp năm 1787 của Mỹ, tổng thống có nhiệm kì:

  -> A) 4 năm 

  0
  2021-07-12T00:11:56+00:00

  theo hiến pháp năm 1787 của Mỹ, tổng thống có nhiệm kì:

  A. 4 năm

  B. 5 năm

  C. 8 năm

  D. 10 năm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )