Theo kế hoạch sản xuất, một tổ phải làm 520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được 65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ sản xuất đó còn phải làm bao nh

Question

Theo kế hoạch sản xuất, một tổ phải làm 520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được
65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ sản xuất đó còn phải làm bao nhiêu sản
phẩm nữa?
mọi người giúp mk nhá
các bạn làm giúp mik sẽ cho 5 sao và ctldn

in progress 0
Gianna 2 tuần 2021-11-28T13:28:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:30:06+00:00

  65% sản phẩm tương ứng với số sản phẩm là:

         520 x 65 : 100 = 338 (sản phẩm)

  Theo kế hoạch, tổ sản xuất đó còn phải làm số sản phẩm là:

         520 – 338 = 182 (sản phẩm)

                         Đáp số: 182 sản phẩm

   

  0
  2021-11-28T13:30:20+00:00

  Phần trăm số sản phẩm còn lại là :

  $100$% $-$ $65$% $=$ $35$%

  Tổ sản xuất đó còn phải làm số sản phẩm nữa là :

  $520 ÷ 100 × 35 = 182$ (sản phẩm)

  Xin hay nhất !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )