theo phân sô 56/77 tìm một số biết rằng: đem số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên tử số thì được phân số có giá trị bằng 4/5 Help me!

Question

theo phân sô 56/77 tìm một số biết rằng: đem số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên tử số thì được phân số có giá trị bằng 4/5
Help me!

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-09-14T09:24:22+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:25:44+00:00

  Đem mẫu của phân số $\dfrac{56}{77}$ trừ đi số cần tìm,

  và giữ nguyên tử số ta được phân số $\dfrac{4}{5}$

  Ta có $\dfrac{4}{5}=\dfrac{56}{70}$

  Như vậy đem mẫu của phân số $\dfrac{56}{77}$ trừ đi số cần tìm,

  và giữ nguyên tử số ta được phân số $\dfrac{56}{70}$

  Do đó mẫu số trừ đi số cần tìm bằng 70

  Số cần tìm là:

          $77-70=7$

                       Đáp số: $7$.

  0
  2021-09-14T09:25:45+00:00

  Đem mẫu số của 56 / 77 trừ đi số cần tìm , và giữ nguyên tử số ta được 4/5.

  Ta có : 4/5 = 56 / 70

  Như vậy đem phân số 56 / 77 trừ đi số cần tìm , và giữ nguyên tử số ta được phân số 56/70.

               Do mẫu số trừ đi số cần tìm là 70.

              Nên số cần tìm là:

                 77 – 70 = 7 

                    Đ/S : 7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )