Theo quan điểm triết học mâu thuẫn là gì ví dụ

Question

Theo quan điểm triết học mâu thuẫn là gì ví dụ

in progress 0
Mary 2 giờ 2021-09-10T02:23:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:24:16+00:00

   Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau.

  vd

  *thống trị – bị trị

  *sản xuất- tiêu thụ

  *hít vào- thở ra

  *tiếp nhận dinh dưỡng- thải ra

  * thành công- thất bại

  0
  2021-09-10T02:24:44+00:00

  mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hoá của các mặt đối lập trong mỗi sự vật hoặc giữa các sự vật trong quá trình vận động, phát triển của chúng (vắn tắt: là mối liên hệ thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập). Với nghĩa như vậy, mâu thuẫn là cái tồn tại khách quan, vốn có của bất cứ một sự vật, hiện tượng, quá trình nào trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
  ví dụ

  Ví dụ, mối quan hệ giữa điện tích âm và điện tích dương của một dòng điện; giữa đồng hoá và dị hoá của cơ thể sống; giữa chân lý và sai lầm trong quá trình nhận thức; giữa cung và cầu trên thị trường hàng hoá,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )