Theo thầy/cô nội dung giáo dục an toàn giao thông có thể được giáo dục tích hợp vào những môn học nào? Khả năng, nguyên tắc giáo dục tích hợp vào môn

Question

Theo thầy/cô nội dung giáo dục an toàn giao thông có thể được giáo dục tích hợp vào những môn học nào? Khả năng, nguyên tắc giáo dục tích hợp vào môn học mà thầy/cô đảm trách.

in progress 0
Reagan 15 phút 2021-09-09T14:07:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:08:35+00:00

  Văn 

  toán 

  mĩ thuật

  công nghệ 

  thủ công

  tiếng anh

  công dân 

  vật lí

  0
  2021-09-09T14:09:18+00:00

  Theo tôi cho rằng việc giáo dục giao an toàn giao thông ý nên cho vào môn ngoại khóa cuối tuần. Đó cũng là một vấn đề mới đối vs xã hội hiện Nay. Chúng ta cần tuyên truyền giảng giải để cho các bạn hiểu sâu về giao thông nên đề cập vấn đề giao  hiện nay cho các bạn hiểu ra rằng việc chấp hành luật giao thông là quan trọng như thế nào. Nhưng chúng ta cũng ko nên bắt buộc các bạn phải gò bó vs nó. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )