Theo thứ tự từ ngoài vào trong, da gồm các lớp là: A: lớp biểu bì→ lớp mỡ dưới da → lớp bì. B: lớp bì → lớp biểu bì → lớp mỡ dưới da C: lớp bì→

Question

Theo thứ tự từ ngoài vào trong, da gồm các lớp là:
A:
lớp biểu bì→ lớp mỡ dưới da → lớp bì.
B:
lớp bì → lớp biểu bì → lớp mỡ dưới da
C:
lớp bì→ lớp mỡ dưới da → lớp biểu bì.
D:
lớp biểu bì → lớp bì → lớp mỡ dưới da

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-10-27T20:41:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:42:34+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  Theo thứ tự từ ngoài vào trong, da gồm các lớp là:

  – Lớp biểu bì gồm:

    + Tầng sừng

    + Tầng tế bào sống

  – Lớp bì: thụ quan, tuyến nhờn, tuyến mồ hôi, dây thần kinh,…

  – Lớp mỡ dưới da

  0
  2021-10-27T20:42:39+00:00

   D.Lớp biểu bì → lớp bì → lớp mỡ dưới da

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )