theo tuyên ngôn đảng cộng sản mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là A xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới B xây dựng xã hội chủ ng

Question

theo tuyên ngôn đảng cộng sản mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là
A xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới
B xây dựng xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới
C xây dựng xã hội cân bằng đân chủ văn minh
D xây dựng đất nước giàu mạnh nhân dân hạnh phúc

in progress 0
Lyla 1 giờ 2021-10-12T02:02:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:03:44+00:00

  A.Xây dựng chủ nghĩa cộng hòa toàn thế giới

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-12T02:04:17+00:00

  Theo tuyên ngôn đảng cộng sản mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là

  A xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới

  B xây dựng xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới

  C xây dựng xã hội cân bằng đân chủ văn minh

  D xây dựng đất nước giàu mạnh nhân dân hạnh phúc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )