There are 35 men and a some of women in a meeting room. The ratio of the number of women to the number of men is 7:5 . How many women are there in the

Question

There are 35 men and a some of women in a meeting room. The ratio of the number of women to the number of men is 7:5 . How many women are there in the metting room?

in progress 0
Vivian 9 phút 2021-10-12T01:26:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:27:27+00:00

  có số người phụ nữ trong phòng là :

       35:5 nhân 7 =49( người phụ nữ)

              đáp số:49 người phụ nữ

  0
  2021-10-12T01:27:52+00:00

  Dịch : CÓ 35 đàn ông và 1 số phụ nữ

            Tỉ lệ giữa nữ và nam là 7:5

             Hỏi có bao nhiều người phụ nữ trong phòng họp?

  Giải :

   Số người phụ nữ trong phòng họp là : 

            35 . `(7)/(5)` = `49`(người)

                          đ/s : 49 người phụ nữ

  Dịch thì Google Dịch nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )