There is plenty of=..for young people in this city.

Question

There is plenty of…………..for young people in this city.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-08-15T22:38:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T22:39:54+00:00

  sau từ plenty of < rất nhiều> dùng danh từ => Điền entertainment <giải trí>

  There is plenty of entertainment for young people in this city.

  Dịch: Có rất nhiều trò giải trí dành cho giới trẻ ở thành phố này.

  Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^

  0
  2021-08-15T22:40:09+00:00

  There is plenty of entertainments for young people in this city.

  `->` plenty of + N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )