They have discussed in detail the fact that women make ____ a large proportion of the workforce nowadays

Question

They have discussed in detail the fact that women make ____ a large proportion of the workforce nowadays

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2021-08-16T17:03:39+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:05:26+00:00

  They have discussed in detail the fact that women make up a large proportion of the workforce nowadays.

  Make up:Chiếm.

  0
  2021-08-16T17:05:32+00:00

  They have discussed in detail the fact that women make up a large proportion of the workforce nowadays

  Ở đây make up không mang nghĩa là trang điểm mà mang nghĩa là chiếm tới

  Nghĩa:Họ đã thảo luận chi tiết về thực tế là phụ nữ chiếm một tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động ngày nay

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )