Thiên tai như bão lũ lụt hạn hán thường xuyên xảy ra vùng khí hậu nào?

Question

Thiên tai như bão lũ lụt hạn hán thường xuyên xảy ra vùng khí hậu nào?

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2021-08-11T10:40:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:41:26+00:00

  Vùng khí hậu môi trường nhiệt đới gió mùa

  0
  2021-08-11T10:42:02+00:00

  Thường xảy lũ lụt hạn hán là : vùng châu thổ sông Hồng, đồng hằng sông Cửu Long, vùng trũng ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng hạ các sông lớn ở Nam Trung Bộ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )