thiết kế thí nghiệm chứng minh vai trò của nước đối với sinh trưởng và phát triển của cây

Question

thiết kế thí nghiệm chứng minh vai trò của nước đối với sinh trưởng và phát triển của cây

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-28T07:42:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:43:22+00:00

  Thí nghiệm : Trồng 2 cây xanh trong chậu A và chậu B cho bén rễ . Tưới nước cho cây A , không tưới nước cho câu B. Vẫn bón phân cho cả hai cây.
  Kết quả: Sau 1 thời gian , cây B héo và chết, còn cây A vẫn xanh tốt không héo.
  Kết luận: Nước có vai trò lớn đối với sinh trưởng và phát triển của cây

   

  0
  2021-08-28T07:44:02+00:00

  TRẢ LỜI:

  -Thí nghiệm:

  +Trồng hai cây giống nhau vào hai chậu: chậu A và chậu B

  +Tưới nước hằng ngày cho chậu A

  + Không tưới nước cho chậu B

  + Quan sát 1 tuần

  * Sau khi để quan sát 1 tuần:

  – Ta nhận thấy cây chậu A thì phát triển xanh tốt, còn chậu B vì không được tưới nước nên ngày càng héo úa.

  ⇒ Nước đối với cây trồng rất quan trọng, nếu như cây trồng không được cung cấp đầy đủ nước thì có thể sẽ bị khô héo và chết.

  Nguồn:Y.Linh

  #nocoppy

  ~CHÚC CẬU HỌC TỐT~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )