think about a problem that your community is having. write a paragraph (120-130 words) propose a volunteer activity to help solve the problem Viết mở

Question

think about a problem that your community is having. write a paragraph (120-130 words) propose a volunteer activity to help solve the problem
Viết mở bài, thân bài, kết bài

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-28T21:32:16+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:33:36+00:00

  Volunteer is nowadays a kind of community activity that attracts a large number of attendants from different age group on the basis of its huge advantages. In the first place, voluntary work provides adolescents many precious opportunities to develop social skills, foster independence and form the ability to deal with difficulties in different situations.                                                                               Simultaneously, every member will be taught how to work in a team, the way to make conversation or the responsibility of finishing a task. The experience you gain will be valuable for your future, and, hence tackles serious problems in later life and ameliorates your quality of work. In addition, volunteer requires us kindness, determination, flexibility and a sense of moral responsibility to adapt to something new, thus improving our character as well as our ability. What is more, you can widen your relationship by making new friends through regular activities of clubs or organizations. You can also have a chance to travel more, have great adventures, approach something new or explore more interesting things you have not experienced before.                                                                            In conclusion, the number of people applying for voluntary work has been on the increase in recent years and in the future, this figure is expected to rise higher when more people can realize profound effects of volunteering on the lives of individuals. chúc bạn học tốt                                                                   dịch                                                                                                                                          Ngày nay, công việc tình nguyện là một trong số các hoạt động cộng đồng mà thu hút được số lượng lớn người tham gia ở các độ tuổi khác nhau bởi vì những lợi ích vô cùng to lớn mà nó mang lại                                                                                                                                    . Điều đầu tiên, công việc tình nguyện mang đến cho những thanh thiếu niên nhiều cơ hội quý giá để phát triển những kỹ năng xã hội, thúc đẩy sự tự lập và hình thành các kỹ năng để ứng phó với mọi khó khăn trong các hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thành viên sẽ được dạy cách làm việc trong một nhóm, cách để bắt đầu và duy trì cuộc trò chuyện hay là trách nhiệm của bản thân trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Những kinh nghiệm mà chúng ta có được sẽ rất có ích cho tương lai của chúng ta, giúp ta giải quyết những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống sau này và cải thiện chất lượng công việc của chúng ta. Thêm vào đó, công việc tình nguyện đòi hỏi ở chúng ta lòng nhân hậu, sự quyết đoán, một trách nhiệm đạo đức và sự linh hoạt để thích ứng với những thứ mới, do đó giúp cải thiện nhân cách bản thân và khả năng của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ của mình bằng việc kết bạn mới thông qua những hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ hay các tổ chức. Chúng ta cũng có thể có cơ hội được đi nhiều hơn, có những chuyến du ngoạn tuyệt vời, tiếp cận với những thứ mới lạ và khám phá những điều thú vị mà chúng ta chưa từng có cơ hội được trải nghiệm.                   Tóm lại, số lượng người đăng ký tham gia công việc tình nguyện đang ngày càng tăng trong những năm gần đây và trong tương lai, con số đầy được kỳ vọng là sẽ tăng mạnh khi ngày càng nhiều người hơn nhận thức được ảnh hưởng sâu sắc của công việc tình nguyện lên đời sống cá nhân mỗi người.

  0
  2021-10-28T21:33:37+00:00

   Suggested answers: 1.1 believe that volunteer work helps me to make new friends. I can go to different places and the people in need can be helped. We can also meet other volunteers and make friends with 2.1 believe everybody should do volunteer work. Volunteer work can improve things and he r problems the community faces. It can also change people’s lives by giving them help wh-Enl need it. It can make you feel good too. 3.1 don’t think the government should pay for the work that volunteers do. We volunteer want to help others, and not for money. If you wantto be paid then the meaning of volenti been lost. 3. Think about a problem that your community is having. Write a short paragraph to propose a volunteer activity to help solve the problem. – What is the problem? – What are the negative consequences of that problem? – What do you want to do to help solve that problem? – How are you going to do it? Suggested answers: There are not many trees and plants in the public places in my community. This makes it attractive. I want to plant more trees in places like lake sides, and flowers in the square. I can school can help us organise a campaign and make the community greene

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )