this/working/my/evening/project/i/am/on/school

Question

this/working/my/evening/project/i/am/on/school

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-15T17:53:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:54:17+00:00

  => I am working on my school project this evening.

  Dịch: Tôi sẽ cải thiện/ phát triển dự án trường học vào tối nay.

  0
  2021-10-15T17:54:57+00:00

  `=>` I am working on my school project this evening.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )