Thịt lợn lan đơ rat và thịt lợn ỉ khác nhau do yếu tố nào quyết định ? Năng xuất thịt, trứng , sữa do yếu tố nào quyết định? Ai tl giúp mình với ạ :

Question

Thịt lợn lan đơ rat và thịt lợn ỉ khác nhau do yếu tố nào quyết định ?
Năng xuất thịt, trứng , sữa do yếu tố nào quyết định?
Ai tl giúp mình với ạ ::((

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2021-08-16T05:24:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:25:48+00:00

  Khối lượng tối đa của lợn Lan đơ rat và lợn ỉ khác nhau do yếu tố nào quyết định?

  -Do yếu tố di truyền (giống).

  Trong cùng một giống thì yếu tố nào có ảnh hưởng quan trọng đến năng suất cao như thịt, trứng, sữa?

  -Do thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc.

  0
  2021-08-16T05:26:11+00:00

  -Do yếu tố gien di truyền và giống

  -Phụ thuộc vào thức ăn ,nước uống ,môi trường ,cách chăm sóc của chủ trại 

  Chúc bạn học tốt ,cho mình câu trả lời hay nhất nhé ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )