“Thơ ca dân gian là tiếng nói của người lao động. Nó thể hiện sâu sắc tình cảm tốt đẹp của nhân dân” Dựa vào những câu tục ngữ ca dao mà em đã học và

Question

“Thơ ca dân gian là tiếng nói của người lao động. Nó thể hiện sâu sắc tình cảm tốt đẹp của nhân dân”
Dựa vào những câu tục ngữ ca dao mà em đã học và đọc thêm em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
Giúp minh với mn không sao chép spam

in progress 0
Skylar 3 ngày 2021-12-06T15:06:36+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T15:07:59+00:00

            “Thơ ca dân gian là tiếng nói của người lao động. Nó thể hiện sâu sắc tình cảm tốt đẹp của nhân dân”Đó là ý kiến đúng đắn.Như những câu ca dao than thân là tiếng nói của người lao động,ca dao chủ đề gia đình nói về tình cảm máu mủ ruột thịt.Như vậy.thơ ca dân gian đúng là tiếng nói của người lao động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )