thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 bùng nổ.

Question

thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 bùng nổ.

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-07-25T21:38:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:39:46+00:00

  tham khao nhe!!!!!

  Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhật đầu hàng đồng minh, các nước Đồng Minh không tể đến. Nhật đang suy yếu nà không được cung cấp gì về lương thực, quân trang,…. nên lúc đánh vào, ngụy quyền tay sai bỏ trốn hoặc đầu hàng Hơn nữa, lực lượng cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được phát động trong cả nước

  0
  2021-07-25T21:40:06+00:00

  Thời cơ là chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhật đầu hàng đồng minh (15/8/1945), các nước Đồng Minh không tể đến ( phía Phát-xít) Nhật đang suy yếu nà không được cung cấp gì về lương thực, quân trang,…. nên lúc đánh vào, ngụy quyền tay sai bỏ trốn hoặc đầu hàng Hơn nữa, lực lượng cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được phát động trong cả nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )