thời gian con người phát hiện ra kim loại và chế tạo công cụ lao động từ kim loại là : A. khoảng thiên niên kỉ IV TCN B. khoảng thiên niên kỉ III TCN

Question

thời gian con người phát hiện ra kim loại và chế tạo công cụ lao động từ kim loại là :
A. khoảng thiên niên kỉ IV TCN
B. khoảng thiên niên kỉ III TCN
C. khoảng thiên niên kỉ V TCN
D. khoảng thiên niên kỉ VI TCN

in progress 0
Ivy 2 ngày 2021-09-08T12:27:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T12:28:33+00:00

  A. khoảng thiên niên kỉ IV TCN

  0
  2021-09-08T12:29:09+00:00

  The best of team – Sakura

  Thời gian con người phát hiện ra kim loại và chế tạo công cụ lao động từ kim loại là :

  A. khoảng thiên niên kỉ IV TCN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )