Thời gian diễn ra kì họp đầu tiên của quốc hội khóa VI là khi nào? Trong kì họp này đã quyết định những vấn đề quan trọng gì Nêu t

Question

Thời gian diễn ra kì họp đầu tiên của quốc hội khóa VI là khi nào? Trong kì họp này đã quyết định những vấn đề quan trọng gì
Nêu thời gian và sự kiện lịch sử tiêu biểu gắn với cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân 1968, chiến dịch HỒ CHÍ MINH, Hiệp định paris

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-02T14:56:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T14:57:51+00:00

  1.Thời gian diễn ra kì họp đầu tiên của quốc hội khóa VI này họp vào trung tuần tháng 11 năm 1975.

  2.Trong kì họp này đã quyết định những vấn đề quan trọng là xác nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử; quyết định thể chế nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới; thảo luận về tình hình và nhiệm vụ, về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước ta;quyết định tên nước, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô, v.v.; quyết định và bầu những cơ quan lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam thống nhất để điều hành công việc của cả nước, bầu Ủy ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

  3.Kế hoạch chiến lược Đông – Xuân – Hè 1967-1968 làm cơ sở cho Bộ Chính trị bàn bạc và thảo luận. Bên cạnh đó, Hội nghị còn dành thời gian nghe báo cáo về tình hình địch của Cục 2, về tình hình ta của Cục Tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu, về các kế hoạch tác chiến của Mặt trận Đường 9 – Bắc Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Khu 5, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên cơ sở đường lối độc lập, tự chủ và thảo luận kỹ các báo cáo, đặc biệt là Kế hoạch Đông – Xuân – Hè 1967-1968 do Quân ủy Trung ương dự thảo, Bộ Chính trị chủ trương tạo một bất ngờ lớn về chiến lược đánh địch.

  0
  2021-10-02T14:58:00+00:00

  quốc hội khóa 6 diễn ra vào đầu tháng 7 năm 1976.

  lấy tên nc là CHXHCN VN; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; chọn Quốc huy; Quốc ca là Tiến quân ca; Sài Gòn+Gia Định đổi thành tp HCM

  Chiến dịch HCM:1975

  Hiệp định Paris:27-1-1973

   Đêm 30 tết mậu thân nổ súng tấn công Pháp; giải phóng nhiều nơi

  HOK TỐT! cho cái ctlhn dc ko

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )