Thời Gian Thành Lập, Mục Tiêu Của Khổi Mex Cô Xua

Question

Thời Gian Thành Lập, Mục Tiêu Của Khổi Mex Cô Xua

in progress 0
Brielle 2 giờ 2021-09-07T10:18:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:19:50+00:00

  thành lập năm 1991 

  mục tiêu: thoát khỏi sự tham nhũng của Hoa kì

  0
  2021-09-07T10:20:41+00:00

   năm thành lập:1991 

  mục tiêu 

     + thoát khỏi sự lũng đoạn của  kinh tế  Hoa Kì.

     +  tăng cường trao đổi thương mại với các nước trong khối dó

  chúc bạn học tốt 

  nếu sai thanh thât xin loi bạn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )