Thời Gian Từ Bình Dương Đến Hà Nội là 39.600 giây Mỗi 500 Giây Đi Được 5Km Vậy Tổng số km từ Bình Dương Đến Hà Nội Là Bào nhiêu km

Question

Thời Gian Từ Bình Dương Đến Hà Nội là 39.600 giây
Mỗi 500 Giây Đi Được 5Km
Vậy Tổng số km từ Bình Dương Đến Hà Nội Là Bào nhiêu km

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-28T12:19:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:20:21+00:00

  Số `km` từ Bình Dương đến Hà Nội là :

  `39600÷500xx5=396` `(km)`

  0
  2021-10-28T12:20:51+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ta có 39600 giây gấp 500 giây số lần là:

  $39600:500=79,2(lần)$

  Mà mỗi giây đi được 500 m

  $⇒ Tổng số km từ Bình Dương Đến Hà Nội Là : 

  $ 79,2.5=396 (km) $

  Vậy….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )