Thời gian Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN

Question

Thời gian Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-08-17T05:15:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:17:22+00:00

  Thời gian Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN

  +Tháng 7 – năm 1992, Việt Nam chính thức tham gia Hiệp ước Ba-li (1976).

  +Tháng 7 – năm 1995, Việt Nam mới chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN.

  xin hay nhất! :)))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )