thời Lê Sơ nhân dân Đại Việt đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh nào? Giups mik vs ah.>.<

Question

thời Lê Sơ nhân dân Đại Việt đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh nào?
Giups mik vs ah.>.<

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-06T15:11:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:12:59+00:00

  Thời Lê Sơ nhân dân Đại Việt đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống quân Minh

  0
  2021-10-06T15:13:05+00:00

  thời Lê Sơ nhân dân Đại Việt đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )