Thu gọn các biểu thức sau:a)(a+b-c)+(b+c-a)+(a+c-b)

Question

Thu gọn các biểu thức sau:a)(a+b-c)+(b+c-a)+(a+c-b)

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-07-06T08:29:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:30:28+00:00

  a)(a+b-c)+(b+c-a)+(a+c-b)

   =a+b-c+b+c-a+a+c-b

   =(a+a-a)+(b+b-b)+(c-c+c)
   =a+b+c

   

  0
  2021-07-06T08:30:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) ( a + b – c ) + ( b + c – a ) + ( a + c – b )

  = a + b – c + b + c – a + a + c – b

  = ( a – a ) + ( b – b ) – ( c – c ) + b + c + a

  = 0 + 0 – 0 + b + c + a 

  = b + c + a

  Hình như còn đs ko bn ???

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )