thu gọn đa thức sau rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần P(X)=3+5X6-4X6-X3+7X2-2X3

Question

thu gọn đa thức sau rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần
P(X)=3+5X6-4X6-X3+7X2-2X3

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-10T09:32:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T09:33:18+00:00

  Đáp án:

  P(X)=3+5X6-4X6-X3+7X2-2X3

  =x^6-3x^3+7x^2+3

  ~Xin hay nhất ạ~

   

  0
  2021-09-10T09:33:48+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `P (x) = 3 + 5x^6 – 4x^6 – x^3 + 7x^2 – 2x^3`

  `-> P (x) = 3 + (5x^6 – 4x^6) + (-x^3 – 2x^3) + 7x^2`

  `-> P (x) = 3 + x^6 – 3x^3 + 7x^2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )