Thu gọn đơn thức: (-4xy ³z) (-12xy ³z) và tìm hệ số, biến và bậc.

Question

Thu gọn đơn thức: (-4xy ³z) (-12xy ³z) và tìm hệ số, biến và bậc.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-07-30T03:22:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:24:25+00:00

  (-4xy³z)(-12xy³z)

  =-4 . x . y³ . z . (-12) . x . y³ . z

  =[ -4 . (-12)] . (x . x) . (y³ . y³) . ( z . z)

  = 48x²$y^{6}$z²

  Đơn thức trên có : Bậc là 10

                                Biến là x²$y^{6}$z²

                                 Hệ số là 48

  Chúc bạn học tốt!

  Cho mình 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha

   

   

  0
  2021-07-30T03:24:41+00:00

  `(-4xy^3z)(-12xy^3z)`

  `=(-4 . -12)(x.x)(y^3 .y^3)(z.z)`

  `=48x^2y^6z^2`

  Hệ số: `48`

  Biên: `x^2y^6z^2`

  Bậc: `2+6+2=10`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )