Thu gọn rồi chỉ ra hệ số và phần biến của mỗi đơn thức sau 3/2xyz^2*(-2)^2*(xy^2)^2z

Question

Thu gọn rồi chỉ ra hệ số và phần biến của mỗi đơn thức sau
3/2xyz^2*(-2)^2*(xy^2)^2z

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-10-26T18:36:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:37:53+00:00

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

  `3/2xyz^2×(-2)^2×(xy^2)^2. z`

  `=3/2.4.x.y.z^2.x^2.y^4.z`

  `=6.x^3y^5z^3`

  $\text{phần biến : `x^3y^5z^3`}$

  $\text{hệ số : 6}$

  0
  2021-10-26T18:37:55+00:00

  Đáp án:

  Hệ số của đơn thức : $6$

  Phần biến của đơn thức : $x^3y^5z^3$

   Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{3}{2}xyz^2.(-2)^2.(xy^2)^2z$

  $ = \dfrac{3}{2}.4.x.y.z^2.x^2.y^4.z$

  $ = 6.x^3y^5z^3$

  Hệ số của đơn thức : $6$

  Phần biến của đơn thức : $x^3y^5z^3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )