Thu nhập của anh Đình tháng 6 là 16000000 đồng, cũng trong tháng 6 này anh Đình đã chi tiêu một số tiền nên cũng để dành được một ít tiền. Sang tháng

Question

Thu nhập của anh Đình tháng 6 là 16000000 đồng, cũng trong tháng 6 này anh Đình đã chi tiêu một số tiền nên cũng để dành được một ít tiền. Sang tháng thứ 7 thu nhập anh giảm 10% mà chi tiêu lại tăng 15% nên anh chị chỉ dành dụm được 600000 đồng.
a) Hỏi trong tháng 7, thu nhập của anh Đình là bao nhiêu?
b) Hỏi trong tháng 6, anh Đình đã chi tiêu bao nhiêu tiền?
Mình chỉ cần câu b thôi. Câu a mình giải được rồi

in progress 0
Eden 13 phút 2021-09-28T07:01:54+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T07:02:57+00:00

  a) Thu nhập của anh Đình trong tháng 7 là:

  $16000000-16000000.\dfrac{10}{100}=14400000$ (đồng)

  b) Gọi chi tiêu của Anh Đình trong tháng 6 là $x$

  Theo đề bài sang tháng 7 thu nhập anh giảm 10% chi tiêu tăng 15% nên ta có:

  $14400000-(x+x.\dfrac{15}{100})=600000$

  $\Rightarrow 1,15x=13400000$

  $\Rightarrow x=12000000$ (đồng).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )