Thu nhập của gd ở nông thôn và thành phố có gì khác nhau?

Question

Thu nhập của gd ở nông thôn và thành phố có gì khác nhau?

in progress 0
Raelynn 2 năm 2021-08-09T15:51:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:53:38+00:00

  Thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố chủ yếu là bằng tiền : tiền lương , tiền thưởng , tiền công , tiền lãi bán hàng , tiền tiết kiệm , ……

  Còn các hộ gia đình ở nông thôn , người ta chủ yếu thu nhập bằng hiện vật ( sản phẩm do học tự sản xuất ra ) : thóc , ngô , khoai , sắn , gia súc ( trâu , bò , …. ) , gia cầm ( gà , vịt , … )

  0
  2021-08-09T15:53:53+00:00

  -Thu thập của các hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng tiền ,cond thu nhập của các hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng sản phẩm mà họ tạo ra .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )